Grossisten med omtanke

Behoven av enklare hjälpmedel ökar kraftig. Delvis beror det på en äldre befolkning men också på att det utvecklas många nya produkter som förenklar vardagsbestyr.

Lundin & Schönberg lanserade redan 1994 en ny typ av halkskydd för gång på is och snö. Det var ett hälhalkskydd som tagits fram av Finska Statens Tekniska Forskningscentral i Tammerfors. Halkskyddet säljs idag av de flesta Apotek, skomakerier och skofackhandlare. 

Vårt sortiment har nu utvecklats och blivit mycket omfattande. Den största försäljningen går direkt från tillverkare till kund och passerar aldrig vårt lager.
Vi håller idag ett lager i Uppsala med de mest högfrekventa varorna. 

Välkommen till Lundin & Schönberg!